ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกศ.รอสรุปข้อมูลปัญหาจัดการศึกษาทางเลือก ก่อนทำแผนพัฒนาเสนอนายกฯ

27 ก.ย. 2556 10:41 น.

ผู้อ่าน

สภาการศึกษา เร่งงานสนองนายกฯ ระดมการศึกษาทางเลือก โฮมสคูลร่วมประชุมเสนออุปสรรค ปัญหา และความต้องการให้รัฐสนับสนุนเพื่อนำไปจัดทำแผนส่งเสริมการศึกษาทางเลือก เสนอนายกฯ
       
       วันนี้ (26 ก.ย.) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดประชุมทางวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย” โดยเชิญตัวแทนการศึกษาทางเลือกต่างๆ  รวมถึงการศึกษาบ้านเรียน หรือโฮมสคูลมาร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็นว่า การศึกษาทางเลือกต้องการให้กระทรวงมีการส่งเสริมด้านใดบ้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริมากับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ว่าตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 12 กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นรวมการศึกษาทางเลือกด้วย จึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งครอบครัว ชุมชน เอกชน รวมถึงโฮมสคูลและบุคคล องค์กรที่รวมกลุ่มกันจัดการศึกษาด้วย
        
       อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการศึกษาทาง เลือกมีอยู่หลากหลาย  บางส่วนก็ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงเป็นหลักในการจัดการ ศึกษา แต่ไม่ได้จัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนในระบบ เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแทน ซึ่งกลุ่มการศึกษาทางเลือกร้องเรียนเข้ามาว่า  รัฐไม่ดูแล ไม่ให้ความเสมอภาคเช่นเดียวกับที่รัฐสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ   อย่างเช่น ประเด็นค่าใช้จ่ายรายหัวที่ปัจจุบันรัฐจัดสรรให้สถานศึกษาในระบบแต่ไม่ได้ จัดสรรให้โฮมสคูล จึงเกิดประเด็นที่ต้องไปหารือกันว่า โฮมสคูลควรได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวด้วยหรือไม่ ถ้าโฮมสคูลแห่งนั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่วางไว้
       
       “ สกศ.จะประชุมร่วมกับการศึกษาทาง เลือกกลุ่มต่างๆ เช่น โฮมสคูล  ร.ร.รุ่งอรุณ ร.ร.ที่จัดการศึกษาตามทฤษฎี Constrctionism ซึ่ง สกศ.ได้ให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 5 โรงเรียนเพื่อระดมความเห็นว่า การศึกษาทางเลือกมีปัญหา อุปสรรคใดๆ ในการจัดการศึกษาหรือไม่ ต้องการให้รัฐสนับสนุนในส่วนใด  ทั้งนี้ เพราะนายกฯเองก็ต้องการให้กระทรวงส่งเสริมการจัดการศึกษาของการศึกษาทาง เลือกกลุ่มต่างๆ   หลังจากนี้ สกศ.จะสรุปประเด็นทั้งหมดเสนอนายกฯต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าว

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการออนไลน์