ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ส่งข้อสอบนักธรรมทางเน็ตกันทุจริต

8 พ.ย. 2556 09:30 น.

ผู้อ่าน

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า จากการที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯปรับวิธีส่งข้อสอบเป็นการส่งข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้คุมสอบแต่ละสนามสอบจะต้องดาวน์โหลดข้อสอบจากเว็บไซต์ www.gongtham.net ก่อน แต่ยังไม่สามารถเปิดข้อสอบได้จนกว่าจะมีรหัส ซึ่งจะส่งรหัสผ่านให้ผู้คุมสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือก่อนสอบ 30 นาที จากนั้นก็จะให้พิมพ์ข้อสอบและดำเนินการสอบได้ โดยได้เริ่มใช้วิธีดังกล่าวไปแล้วในการสอบนักธรรมตรี เมื่อวันที่ 13-16 ต.ค. ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย และสามารถป้องกันการทุจริตได้ นับเป็นครั้งแรกของวงการคณะสงฆ์ที่นำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับการจัดสอบของสำนักงานแม่กองธรรมฯ
 
พระพรหมมุนีกล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ในการสอบนักธรรมชั้นโทและเอกวันที่ 19-22 พ.ย. และสอบธรรมศึกษา วันที่ 26 พ.ย. สำนักงานแม่กองธรรมฯจะปรับระบบส่งรหัสเปิดข้อสอบให้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที ในการส่งรหัสไปยังผู้คุมสอบที่สนามสอบทุกแห่ง ซึ่งการสอบครั้งนี้จะมีสนามสอบทั่วประเทศ 5,000 แห่ง
 
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ สถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการดำเนินการสอบนักธรรมโท และเอก รวมทั้งธรรมศึกษา เพื่อให้สนามสอบแต่ละแห่งสามารถจัดพิมพ์ข้อสอบได้ทันเวลาสอบ
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ