ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.เปิดโพลนักศึกษาไม่คืนเงิน กยศ. เพราะคิดว่าไม่ผิด

27 ก.พ. 2557 09:41 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นางฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงกรณีที่ กยศ. ถูกตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 6,700 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ จะไม่สามารถกู้ได้ตามเป้าหมาย ว่า  ขณะนี้ทางกยศ. เร่งกระตุ้นจิตสำนึกผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ให้ชำระหนี้คืน และมอบโอกาสให้แก่รุ่นน้องต่อไป โดย กยศ.ได้จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคมนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ เร่งดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่กองทุนฯ โดยการชำระคืนในช่วงเวลานี้จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 1.กรณีไม่ค้างชำระหนี้ ถ้ามาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5% ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี และ 2.กรณีค้างชำระ ถ้ามาชำระเงินงวดที่ค้างทั้งหมดจะได้รับการลดเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100% หากมาปิดบัญชี จะได้รับการลดเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100% รวมทั้งจะได้ลดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ยืมอีก 50%
 
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  เปิดเผยผลโพลการสำรวจเรื่องทัศนศึกษาของนิสิตนักศึกษาต่อการทุจริต การโกง  เกี่ยวกับการชำระเงินคืน กยศ." โดยสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา จำนวน 5,654 คน  จาก 23  มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ผลปรากฏว่านิสิตนักศึกษามากกว่า 60%  ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. นิสิตนักศึกษา 21% อยู่ระหว่างการกู้ยืมเงิน กยศ. และในกลุ่มนี้มีประมาณ 1% คาดว่าจะไม่สามารถชำระคืนเงิน กยศ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด  นอกจากนี้มีนิสิตนักศึกษาอีก  14%  ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ซึ่งในจำนวนนี้มีนิสิตนักศึกษาประมาณ 0.8%  ที่ไม่เคยผ่อนชำระคืนเลย  0.4%  เคยชำระคืนบางส่วนแต่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด  โดยนิสิตนักศึกษาที่ไม่ชำระหนี้คืนเงินกู้ กยศ.  3 % คิดว่าการไม่คืนเงินไม่ผิด   ส่วนอีก 19% คิดว่าผิดไม่ร้ายแรง   สำหรับมาตรการที่นิสิตนักศึกษาเห็นว่าจะต้องดำเนินการมากที่สุดกับผู้ที่กู้เงินจาก กยศ.แล้วไม่ชำระคืน ได้แก่ กยศ.ควรดำเนินการทางกฏหมาย  รองลงมาควรมีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกและ ส่งจดหมายเตือนเป็นประจำ  จากผลการสำรวจยังพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่อยู่ระหว่างการกู้ยืม ระบุว่าไม่สามารถชำระคืนได้ในเวลากำหนด แเม้จะมีสัดส่วนน้อย แต่แสดงว่านักศึกษามีแนวโน้มจะไม่ชำระคืนเงินกู้ยืม กยศ.
 
 
 
เครดิต : มติชนออนไลน์