ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"สมคิด "ลุยหาข้อเท็จจริงปัญหาใหญ่ทีแคสเว็บไซต์ล่ม

19 มิ.ย. 2561 08:56 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สมคิด ลุยหาข้อเท็จจริงปัญหาใหญ่ทีแคสเว็บไซต์ล่ม
วันนี้( 18มิ.ย.) ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อดตีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2561 เปิดเผยว่า   การประชุมครั้งนี้ถือเป็นนัดแรกหลังจากที่ทปอ.ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อร่วมกันหาข้อเท็จจริง ศึกษาผลดี ผลกระทบจากปัญหาทีแคส และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาการทำงานปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ตนเป็นประธานจะต้องมาดูข้อเท็จจริงต่าง ๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับระบบทีแคส  โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ เช่น  การรับสมัครทีแคสรอบที่  3 การรับตรงร่วมกันทำไมเว็บไซต์การรับสมัครของทปอ. ถึงล่ม สาเหตุเกิดจากอะไร ที่สำคัญจะดูตัวเลขจำนวนสมัครทีแคสรอบที่ 3/1 และรอบที่ 3/2  ว่ามีเท่าไหร่   จำนวนการสมัครในรอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมมิชชั่น ทำไมตัวเลขมาสมัครถึงไม่มาก เนื่องจากทปอ. คิดว่ารอบแอดมิชชั่นเป็นรอบจริงที่เด็กจะมาสมัครจำนวนมาก แต่เด็กกลับมาสมัครรอบที่ 3 มากกว่าซึ่งต้องมาดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
 
ศ.ดร.สมคิด  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คณะกรรมการฯจะดูประเด็นการรับรอบที่ 1 ดูจากแฟ้มสะสมงานหรือPortfolio รับเด็กมาเป็น100-200 คน คัดเลือกเหลือ 5 คน   รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ไม่ให้มีการสอบมหาวิทยาลัยไหนละเมิกไปสอบบ้าง รอบที่3 เด็กผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบ แต่มหาวิทยาลัยไม่เอาเลย  ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล เพราะไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็น  ดังนั้นต้องมีการประชุมคณะกรรมการหลายครั้งถึงจะสามารถสรุปข้อมูลได้
 
ด้านรศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562  กล่าวว่า   วันที่ 19 มิ.ย.นี้  คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคสฯจะประชุมกันนัดแรก   เพื่อรีบสรุปว่าเราจะดำเนินการรับสมัครด้วบระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 อย่างไร เพื่อจะได้มีเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบโดยเร็ว  พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายที่เสนอผ่านมาทาง ทปอ. เพื่อจะได้ดำเนินการระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 ให้เกิดผลดีที่สุดกับทุกฝ่าย
 
ที่มา : เดลินิวส์
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/649988