ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ราคากลางจ้างขนย้ายเครื่องแม่ข่ายจาก DR-Site (Software Park) มา DC-Site (สกอ.) สำหรับงานเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 ม.ค. 2565 16:05 น.

ผู้อ่าน